اگر می‌خواهید دیگران را کتابخوان کنید، به کتاب‌هایی که می‌خوانید عمل کنید

کتابخوانی کتاب شهرزاد پاک گوهر

ممکن است دغدغه شما هم باشد که چگونه دیگران را به کتابخوانی و مطالعه تشویق کنید. اما شاید بهتر باشد قبل از دعوت از دیگران برای کتابخوانی، انگیزه‌های خودمان را از این دعوت بررسی کنیم و به این سؤال مهم جواب دهیم کتابخوانی در زندگی خودمان چه تأثیری داشته که می‌خواهیم دیگران را هم به این سمت هدایت کنیم.

در پاسخ به سؤال اول، اگر ندانید چه انگیزه‌ای پشتوانه این دعوت مصرانه شماست، شاید دیگران به جای دریافت یک پیام مثبت از جانب شما، رفتار و گفتارتان را در چارچوب خودبرتربینی قضاوت کنند. اگر احساس مثبتی که دارید و خیرخواهانه بودن توصیه‌تان برای خودتان شفاف نباشد، طبیعتاً طرف مقابل هم احساس خوشایندی از گفتگوی کتاب‌محورتان نخواهند داشت.

برای خود من مهم‌ترین انگیزه در دعوت دیگران به کتابخوانی افزایش کیفیت زندگی خودشان و به‌تبع آن بهبود کیفیت زندگی خودم است. برخی از مهم‌ترین چالش‌های زندگی ما حتی اگر با افزایش دانش و آگاهی اجتناب‌پذیر نشوند، قطعاً از میان برداشتنشان و یا کنار آمدن با آن‌ها به‌واسطه دانش، آگاهی و تجربه بیشتر، تسهیل خواهد شد.

پاسخ به سؤال دوم بسیار سخت‌تر است. شاید ما هرگز نتوانیم شرایطی را تصور کنیم که اگر به آنچه مطالعه کردیم آگاه نمی‌بودیم، چه پیش می‌آمد. بااین‌حال می‌توانیم وضعیت فعلی خود را با گذشته خودمان و یا وضعیت فعلی کسانی که اهل مطالعه نیستند مقایسه کنیم. آیا هیچ دستاورد ارزشمندی به‌واسطه مطالعه نصیب ما شده است که بتوانیم بگوییم عدم مطالعه وضعیت زندگی‌مان را به شرایطی کاملاً متفاوت سوق می‌داد؟

به نظرم اگر در پاسخ به سؤال دوم درماندیم، شاید بهتر باشد دست از هدایت دیگران به کتابخوانی برداریم و از خودمان بپرسیم چرا کتابخوانی در زندگی من به نتایج ملموس و عملی منجر نشده است؟

اطمینان دارم اگر کتاب‌خوانی ما را به چنان انسان باکیفیتی تبدیل کند که در هر جمع شخصی و حرفه‌ای به فردی شاخص تبدیل شویم، آنگاه نیاز نخواهد بود دیگران را به مطالعه کتاب دعوت کنیم. کسی که در اثر مطالعه به دستاوردها، منش و گفتار ارزشمندی برسد، بی‌هیچ کتاب و معجزه‌ای، پیامبر آیین دانایی خواهد بود.

پی‌نوشت : اگر اهل مطالعه هستید و یا تصمیم دارید کتابخوان شوید، مجموعه مقالات میثم مدنی درباره کتاب‌خوانی از بهترین منابع برای آموختن چرایی و چگونگی مطالعه مؤثر است.

8+

Written by

"آفرینش" کلمه ای است که قلبم را به تپش می اندازد. بلندپرواز هستم و در تلاش برای زیستی حضورمندانه همراه با رضایت و شادی.

پاسخ دهید