تجاوز چیست؟

زمانی که ماجرای تجاوز به زن یا کودکی را میخوانم، فکر میکنم که اگر این اتفاق برای من بیافتد چه میشود؟ نیازی نیست بروید و کانالی خبری را چک کنید که آیا امروز و دیروز خبر تجاوزی منتشر شده که من این پست را نوشته‌ام. خبری منتشر نشده، یا اگر هم شده من از آن اطلاعی ندارم. اصلا نیازی نیست خبری منتشر شود. اگر دو دو تا چهارتایی با آمار تجاوز ج…ی انجام دهید، بعید به نظر میرسد در همین چند دقیقه‌ای که این پست را مطالعه میکنید، دنیا چنین تجربه‌ای را از سر نگذراند.

موضوع این پست تنها تجاوز ج…ی نیست. منظورم از تجاوز، هر گونه اجحاف در حقوق دیگران است. زمانی که در حریمی وارد میشویم که صاحب آن حریم ما را به حضور در آن رخصت نداده است. حتی جزئی‌تر از آن. زمانی که به لطایف الحیلی، با کسب اجازه به حریم شخص وارد می‌شویم و پس از آن در آن حریم که مأمنی برای شخص است، عملکردی خلاف وعده‌های اولیه خودمان و چارچوبهای آن حریم داریم.

زمانی که تجاوز را اینگونه تعریف میکنم و بعد به تجربه‌های زندگی‌ام میاندیشم، متوجه میشوم که در زندگی من هم بارها حرمت حریمی شکسته شده است. تصور میکنم اگر تمام این تجاوزها مانند تجاوز ج…ی قابل پیگیری بود چه آشفته بازاری میشد.

دوست داشتم آنقدر جسور بودم که میتوانستم لیستی از این متجاوزان را منتشر کنم. اما در حال حاضر تنها میتوانم تلاش کنم که در لیست متجاوزان به شخص دیگری قرار نگیرم و زخمهای حرمت‌شکنی‌هایی را که تا به حال تجربه کرده‌ام التیام دهم. یک روز آن لیست را منتشر خواهم کرد، با جزئیات حرمت‌شکنی‌های انجام شده و روزی درباره این خواهم نوشت که چگونه این زخمها را التیام دادم. تا آن زمان اگر گمان میکنید شما هم به راهنمایی برای التیام زخم تجاوز نیاز دارید انسان در جستجوی معنا ویکتور فرانکل و گزینه ب شریل سندبرگ را بخوانید.

8+

Written by

"آفرینش" کلمه ای است که قلبم را به تپش می اندازد. بلندپرواز هستم و در تلاش برای زیستی حضورمندانه همراه با رضایت و شادی.

1 نظر / نظر خود را در زیر وارد کنید

پاسخ دهید